بر باد رفته

خارجیکی شدیم رفتتتت...
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ٧:٠٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
همفکری > تکفکری ;)
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
همیشه روی پیش بینی نشده ها هم حساب کن
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
گاف دادن/ضایع شدن/ سه کردن/سوتی دادن/... امان از این زبون
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
پاسپورتِ هلندیِ بی‌ اعتبارِ من
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
سفری کوتاه به دوسلدورف (آلمان)
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ۱:٠٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
چکیده اخبار ;)
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خبرهای خوب، خبرهای کمی بد
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
حرف پس میگیریم آی حرف پس میگیریم...
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
"اون تیریپت منو کشته..." ;)
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
کار و بار و همکار
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
For ladies only
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
قابل توجه بچه های ایرانی در هلند و بلژیک
نویسنده : اسکارلت ایرانی-هلندی - ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی