# کار_و_بار

چرا که نه؟

  رئیس بزرگ شرکت ما روی هم رفته ۱۰ تا شرکت داره و ما خیلی کم میبینیمش. با اینکه سرش حسابی شلوغه، ولی ماهی یک بار میاد به جلسه همگانی شرکت و بقیه روزها هم به شرکتهای دیگه اش میرسه. اینقدر هم کارمند و کارگر و دوست و آشنا داره که ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 56 بازدید